Blog: http://JurnalidiSicilia.ilcannocchiale.it

Junciti cu 'i megghiu di tia...

 Junciti cu 'i megghiu di tia e appizzaci 'i spisi

 Berlusconi è omu di munnu e 'u mottu l'a' saputu usari na' so vita, tanti voti puru cu personali vantaggiu. E puru ora chi macari unn'avissi chiù bisognu, seguita a rispettallu.

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 26/12/2003 alle 16.47 nella rubrica Motti.

Il Cannocchiale, il mondo visto dal web