Blog: http://JurnalidiSicilia.ilcannocchiale.it

Natali italianu

 

L'atru jornu 'u portieri sistimò l'arvulu di Natali ni l'antruni d'u palazzu. Tutt'a postu s'un fussi chi supra 'u tappitu ci sta scrittu:

Merry Christmas

'U capu-scala chi accattò l'arvulu dici chi n'u negoziu 'eranu tutti accussì'.

Stamu babbiannu? D'accordu rispittari l'america: ni liberaru, sunnu alleati, l'unnici settembri e via discurrennu. Però un pocu di rispettu pi nuatri stessi s'ava manteniri.

Iu nun sugnu americanu e vogghiu un Natali italianu.

 

Pubblicato il 14/12/2003 alle 14.45 nella rubrica Diario.

Il Cannocchiale, il mondo visto dal web