Blog: http://JurnalidiSicilia.ilcannocchiale.it

Bossi canusci 'a lingua!

Ogni modu ‘i diri (o mottu) avrà ‘u sò testimoniu (o si preferiti: testimonial). Pi primu testimoniu cu putia pigghiari megghiu di Bossi?

 

Pubblicato il 15/10/2003 alle 14.15 nella rubrica Motti.

Il Cannocchiale, il mondo visto dal web