Blog: http://JurnalidiSicilia.ilcannocchiale.it

Scusati 'u ritardu

Scusati ‘u ritardu e ‘u silenziu. Aiu avutu chi fari e trascurai ‘u blog. Ma ora recuperamu.

‘Ntantu pi passarivi ‘u tempu putiti visitari ‘u situ chi fici supra ‘i Catacombi d’i Cappuccini ‘i Palermu.

Ni viremu.

 

Pubblicato il 11/10/2003 alle 8.10 nella rubrica Diario.

Il Cannocchiale, il mondo visto dal web