Blog: http://JurnalidiSicilia.ilcannocchiale.it

'U Guvernaturi si lassa iri a promettiri

U vuliti sapiri chi cosa promitti ‘u Guvernaturi d’a Sicilia Totò Cuffaru?


N’cà iti a taliari ‘u manifestu…


 

Pubblicato il 21/9/2003 alle 9.25 nella rubrica Pi ririri.

Il Cannocchiale, il mondo visto dal web