Blog: http://JurnalidiSicilia.ilcannocchiale.it

'u paccu

Cu avi l’età mia (57) s’aviss’arricurdari di quannu, ni l’anni ’50 arrivavanu i pacchi di l’America mannati d’i parenti di Brooklyn. Zii, cucini, frat’i nanni, emigrati n’u 30-40, parenti chi mancu si canuscìanu o chi nun si ricurdavanu chiù. Iddi sì, si ricurdavanu di nuatri; sapianu chi la guerra avia riduttu l’Italia sutt’un marciaperi e circavano d’aiutarini.

 

‘U paccu. ‘U pustinu lassava l’avvisu e me’ patri l’ia a ritirari a la Posta. Quannu turnav’a casa, tutt‘a famigghia si riunia attornu a ‘dd’oggettu misteriusu. Oddiu! misteriusu finu a ‘n certu puntu. Di dintra ‘u paccu niscianu sempri ‘i stessi cosi: magghiuna e cammisi chi ciaravanu ‘i naftalina e chi nuddu si mittia picchì troppu ‘americani’; carameli ‘tutti frutti’ chi però nun sapianu di nenti; diari d’a scola chi nun si putianu usari picchì scritti ‘ngrisi; scarpi fora misura.

 

Eppuru, ddu ritu collettivu chi me’ matri sapia dirigiri cu abili regia, ni tinia ‘mpegnati tutt’un pomeriggiu. Ni taliavamu cu attenzioni ogni cosa, rirennu di nuatri e d’i strani gusti d’i nostri luntani parenti. Poi sarvavamu tuttu aspittannu ‘u prossimu paccu.

 

Oggi n’avemu bisognu d’i pacchi di l'America: vistiti e scarpi nun ni mancanu. Anzi semu nuatri a mannalli: a’ puvureddi di Biagio Conte o a’ kossovari e all’africani.

Semu stanchi: sazi e troppu smaliziati.

A voti mi dumannu chi cosa aviss’a purtari a’ casa pi suscitari n’i me’ figghi ‘u stissu ‘ntusiasmu, pi scatinari ‘a stissa euforia.

‘U paccu di l'America è ‘nsostituibili.

Resta n’a me’ memoria ‘nsemmula a atri ricordi, chi svegghianu intra mia ‘a nostalgia di cosi persi pi sempri: ‘i banani somali nicareddi e ciavurusissimi; ‘u pani ‘i casa chi facia me’ nanna; l’aranci sanguinelli; ‘u paninu c’a frittata.

 E, picchì no! Puru ‘u Lassa e raddoppia in biancu e nivuru di Mike Bongiorno.

 

Pubblicato il 21/9/2003 alle 9.21 nella rubrica Diario.

Il Cannocchiale, il mondo visto dal web