Blog: http://JurnalidiSicilia.ilcannocchiale.it

'A Liga Nord ama 'u Sud

Cu dici chi i ministri d’a Lega ci l’hannu c’u Sud si sbagghianu. Si parranu sempri a favuri d’a Padania è picchì s’hann’a teniri boni chiddi chi ci detturi i voti. Ma iddi sunnu ministri d’a Repubblica e di tutti l’italiani. Tant’è veru chi ‘u ministru Castelli parra puru n’sicilianu.

 

Pubblicato il 19/9/2003 alle 15.32 nella rubrica Pi ririri.

Il Cannocchiale, il mondo visto dal web