Blog: http://JurnalidiSicilia.ilcannocchiale.it

Notizi frischi - Berlusconi un voli essiri friscatu

Berlusconi dici chi un vosi iri a Verona (unni c'era 'n programma la Carmen cu la presenza di Prodi e di Schroeder) picchì seppi chi c'era organizzata na frisculiata contr'a iddu e un vulia chi si disturbassi u spettaculu. E finu a cà, veru o nun veru, facemu finta di cririci e macari di justificallu. Ma quannu poi jiunci chi la sinistra è illiberali picchì lu frischianu e chi a stampa ci l'avi cu iddu picchì munta li notizi, allura Berlusconi fa ririri puru i siddiati. A sensu d'iddu, avissir'a essiri tutti cuntenti pi chiddu c'à fattu u guvernu e dirici sempre chi è bravu. 'Nsumma, vulissi chi l'Italia divintassi na speci di manicomiu unni a Berlusconi si dici sempri di sì.

Pubblicato il 24/8/2003 alle 17.41 nella rubrica Notizi frischi.

Il Cannocchiale, il mondo visto dal web