Blog: http://JurnalidiSicilia.ilcannocchiale.it

N'atru 'mpegnu d'u Prisirenti

'u Prisirenti scinni 'n campu (di calciu) cu novi reguli e novu 'mpegnu.

Pubblicato il 21/8/2003 alle 0.15 nella rubrica Pi ririri.

Il Cannocchiale, il mondo visto dal web