.
Annunci online

  JurnalidiSicilia [ Periodicu di notizi ‘n sicilianu ]
         

 

* * * * * * * * * *

Un populu,

diventa poviru e servu,

quannu ci arrobbanu a lingua

addutata di patri:

è persu pi sempri.

(Ignazio Buttitta)

 

**********

Picchì semu ca:

- pi difenniri 'a lingua siciliana

- pi falla canusciri

- pi falla rinasciri

 **********

 

 


23 novembre 2003

Tutt'a sciarra è p'a cutra

 

 

 

'A cutra n'a stu casu è chidda chi s'usa mettiri pi ornamentu supra 'a cascia d'u mortu.

 

L'origini d'u mottu avi dui 'nterpretazioni:

1) A tempi antichi, 'u parrinu pi mettiri 'a cutra supra 'u mortu pritinnia d'essiri paatu a parti; i parenti d'u mortu protestavanu... e finia a sciarra. (chistu dici Traina n'u so' dizionariu)

2) L'eredi si spartinu tutta l'eredità senza problemi e poi attaccanu turilla a cu s'ava pigghiari 'a cutra. (chista è 'a tradizioni orali chi m'arrivò e chi mi pari chiù convincenti)

 

'U significatu è:

Sciarriarisi pi motivu di scarsa 'mportanza

 

*****

 

Traduzioni p'i continentali:

 

Tutta la lite è per la 'cutra'.

'Cutra' (traduzione letterale = coperta) in questo caso è la copertina ornamentale che si usa porre sopra il catafalco.

L'origine del motto trova due interpretazioni:

1) In tempi antichi (ma non molto) il prete per sistemare la 'cutra' pretendeva un pagamento supplementare; i parenti del defunto protestavano e finiva a litigio (versione fornita da Traina nel suo 'Dizionario della Lingua siciliana').

2) Dopo la spartizione dell'eredità avvenuta di comune accordo, gli eredi cominciano a discutere sul possesso della 'cutra' e finisce a litigio (tradizione orale a me pervenuta e che trovo più convincente).

 

Significato:

Litigare per futili motivi.

 
permalink | inviato da il 23/11/2003 alle 20:23 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa23 novembre 2003

Tutt'a sciarra è p'a cutra

'U Ministru Maroni s'appoia a 'u mottu 'n sicilianu pi minimizzari 'u problema d'a modifica d'i pensioni e 'u scontru cu  i Sindacati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
permalink | inviato da il 23/11/2003 alle 20:17 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (1) | Versione per la stampa17 novembre 2003

Ora chi sunnu morti...

 Ora chi sunnu morti...

 ...si ricordanu d'i carabinneri e d'i surdati chi stavanu in Iraq e ni dicinu chiddu chi facianu e chiddu chi nun facianu. Prima, nenti. Stavanu 'dda comu fussiru 'n vacanza pagata e nun c'era TV chi ci dedicassi na mezz'urata. Di contra nun si finia di discurriri supra 'i fissarii  chi dicia Berlusconi e supra l'atri fissarii chi sparava Bossi. Ora stannu tutti a fari 'a cursa p'a sirata spiciali e l'ospiti particulari.

Però, dicemuni 'a virità. S'avissiru fattu un documentariu o na' trasmissioni supra ì' carrubbineri in Iraq, quant'i nuatri avissiru canciatu canali? L'avissiru vistu, comu si dici, i parenti d'a zita. Accussì va 'u munnu. E stamu sicuri chi, tempu na dicina di jorna, ni scurdamu tutti cosi e turnamu a 'i barzelletti d'u Premier e a li sparati di Bossi.

'Ntantu 'a Finanziaria passò a taci maci e di sicuru ni truvamu 'na nova tassa di paari senza sapiri d'unn'arriva.

 

 
permalink | inviato da il 17/11/2003 alle 20:47 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa17 novembre 2003

I Catacombi d'i Cappuccini

 

 

 
permalink | inviato da il 17/11/2003 alle 17:25 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa2 novembre 2003

No Halloween

 No Halloween

Chi è st'Halloween? o megghiu: socch'è u sapemu ma chi ci misca c'a nostra cultura e i nostri tradizioni? 'Ntantu, vistu c'ama essiri tutti americani e c'a spinta di pubblicità, pelliculi e mercatu, avi na' pocu d'anni chi Halloween trasiu c'a minutidda ni nostri abitudini e s'a fattu strata. 'N Palermu nun tantu ma a atri banni s'organizzanu serati di ballu n'i discotechi. Na' speci di Cannalivaru fora staciuni chi cerca di mettiri 'i latu 'i nostri boni tradizioni.

Stam'a accura!

 
permalink | inviato da il 2/11/2003 alle 11:2 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (3) | Versione per la stampa1 novembre 2003

Panorama 'i Palermu
permalink | inviato da il 1/11/2003 alle 18:15 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa


sfoglia     ottobre        dicembre
 


Ultime cose
Il mio profiloLingua siciliana
Le Catacombe dei Cappuccini
Palermo e dintorni
Meusa


Blog letto 1 volte

Feed RSS di questo blog Rss 2.0
Feed ATOM di questo blog Atom