.
Annunci online

  JurnalidiSicilia [ Periodicu di notizi ‘n sicilianu ]
         

 

* * * * * * * * * *

Un populu,

diventa poviru e servu,

quannu ci arrobbanu a lingua

addutata di patri:

è persu pi sempri.

(Ignazio Buttitta)

 

**********

Picchì semu ca:

- pi difenniri 'a lingua siciliana

- pi falla canusciri

- pi falla rinasciri

 **********

 

 


26 dicembre 2003

Junciti cu 'i megghiu di tia...

 

 

 

 ‘U significatu è:

Cunveni frequentari genti chi è megghiu 'i tia pi cultura e qualità morali, a costu di perdici 'i sacchetta.

 

Traduzione p’i continentali:

Unisciti, vai insieme a chi è migliore di te, a costo di rimetterci di tasca tua.

 

Significa:

Conviene frequentare persone di qualità superiori alle nostre.

 
permalink | inviato da il 26/12/2003 alle 16:54 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (8) | Versione per la stampa26 dicembre 2003

Junciti cu 'i megghiu di tia...

 Junciti cu 'i megghiu di tia e appizzaci 'i spisi

 Berlusconi è omu di munnu e 'u mottu l'a' saputu usari na' so vita, tanti voti puru cu personali vantaggiu. E puru ora chi macari unn'avissi chiù bisognu, seguita a rispettallu.

 

 

 

 

 

 

 
permalink | inviato da il 26/12/2003 alle 16:47 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (3) | Versione per la stampa23 novembre 2003

Tutt'a sciarra è p'a cutra

 

 

 

'A cutra n'a stu casu è chidda chi s'usa mettiri pi ornamentu supra 'a cascia d'u mortu.

 

L'origini d'u mottu avi dui 'nterpretazioni:

1) A tempi antichi, 'u parrinu pi mettiri 'a cutra supra 'u mortu pritinnia d'essiri paatu a parti; i parenti d'u mortu protestavanu... e finia a sciarra. (chistu dici Traina n'u so' dizionariu)

2) L'eredi si spartinu tutta l'eredità senza problemi e poi attaccanu turilla a cu s'ava pigghiari 'a cutra. (chista è 'a tradizioni orali chi m'arrivò e chi mi pari chiù convincenti)

 

'U significatu è:

Sciarriarisi pi motivu di scarsa 'mportanza

 

*****

 

Traduzioni p'i continentali:

 

Tutta la lite è per la 'cutra'.

'Cutra' (traduzione letterale = coperta) in questo caso è la copertina ornamentale che si usa porre sopra il catafalco.

L'origine del motto trova due interpretazioni:

1) In tempi antichi (ma non molto) il prete per sistemare la 'cutra' pretendeva un pagamento supplementare; i parenti del defunto protestavano e finiva a litigio (versione fornita da Traina nel suo 'Dizionario della Lingua siciliana').

2) Dopo la spartizione dell'eredità avvenuta di comune accordo, gli eredi cominciano a discutere sul possesso della 'cutra' e finisce a litigio (tradizione orale a me pervenuta e che trovo più convincente).

 

Significato:

Litigare per futili motivi.

 
permalink | inviato da il 23/11/2003 alle 20:23 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa23 novembre 2003

Tutt'a sciarra è p'a cutra

'U Ministru Maroni s'appoia a 'u mottu 'n sicilianu pi minimizzari 'u problema d'a modifica d'i pensioni e 'u scontru cu  i Sindacati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
permalink | inviato da il 23/11/2003 alle 20:17 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (1) | Versione per la stampa26 ottobre 2003

Lingua siciliana 'n Padania

Ciampi mentr'è 'n Padania si ni nesci c'un mottu sicilianu ma ricivi risposta repentina.

 
permalink | inviato da il 26/10/2003 alle 12:36 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (4) | Versione per la stampa26 ottobre 2003

Addina chi camina torna c'a vozza china

 

 

 

 

 

'A vozza è 'a sacca d'i polli, unni arrisettanu 'u manciari pi poi fallu passari a picca a picca n'u stomacu.

 

‘U significatu è:

P'aviri risultati bisogna movisi e iri firriannu.

 

Traduzione p’i continentali:

 

La gallina che va in giro torna a sera con la sacca piena.

 

'Vozza ' è la sacca ventrale (tra esofago e stomaco) dove i polli sistemano il cibo che poi introducono a poco a poco nello stomaco.

 

Significa:

Per ottenere risultati occorre muoversi, andare in giro, darsi da fare.

 
permalink | inviato da il 26/10/2003 alle 12:12 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (4) | Versione per la stampa15 ottobre 2003

Bossi canusci 'a lingua!

Ogni modu ‘i diri (o mottu) avrà ‘u sò testimoniu (o si preferiti: testimonial). Pi primu testimoniu cu putia pigghiari megghiu di Bossi?

 
permalink | inviato da il 15/10/2003 alle 14:15 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (1) | Versione per la stampa15 ottobre 2003

Fari trasiri 'u sceccu p'a cura

 


 

 

 

Fari trasiri (n’a stadda) ‘u sceccu p’a cura, vali a diri iennu n’arreri: cosa chi l’armalu fa cu mala volontà (crianza) picchì ci veni difficili.


‘U significatu è:

Fari quacchi cosa pi forza, puru canciannu ‘i reguli e contru ‘a logica.


Traduzione p’i continentali: 


Fare entrare (nella stalla) l'asino per la coda, cioè procedendo all'indietro: il che la bestia esegue malvolentieri e con notevole difficoltà.


Significa:

Compiere un'azione a tutti i costi, anche sovvertendo le regole e contro ogni logica.


 
permalink | inviato da il 15/10/2003 alle 14:8 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (1) | Versione per la stampa15 ottobre 2003

Motti e modi 'i diri d'a parrata siciliana

A granni richiesta (addirittura 2 e-mail chi cu i tempi chi currinu e p’u traficu d’i blog sunnu ‘n’enormità) apru 'a rubrica ‘Motti e modi 'i diri d’a parrata siciliana’. C’accussì ‘u titulu è troppu longu e allura l’accurzu a ‘Motti’. Naturalmenti u fazzu a modu miu. Vinitimi appressu.

 
permalink | inviato da il 15/10/2003 alle 14:2 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (1) | Versione per la stampa


sfoglia     novembre       
 


Ultime cose
Il mio profiloLingua siciliana
Le Catacombe dei Cappuccini
Palermo e dintorni
Meusa


Blog letto 1 volte

Feed RSS di questo blog Rss 2.0
Feed ATOM di questo blog Atom