.
Annunci online

  JurnalidiSicilia [ Periodicu di notizi ‘n sicilianu ]
         

 

* * * * * * * * * *

Un populu,

diventa poviru e servu,

quannu ci arrobbanu a lingua

addutata di patri:

è persu pi sempri.

(Ignazio Buttitta)

 

**********

Picchì semu ca:

- pi difenniri 'a lingua siciliana

- pi falla canusciri

- pi falla rinasciri

 **********

 

 


26 dicembre 2003

Junciti cu 'i megghiu di tia...

 

 

 

 ‘U significatu è:

Cunveni frequentari genti chi è megghiu 'i tia pi cultura e qualità morali, a costu di perdici 'i sacchetta.

 

Traduzione p’i continentali:

Unisciti, vai insieme a chi è migliore di te, a costo di rimetterci di tasca tua.

 

Significa:

Conviene frequentare persone di qualità superiori alle nostre.

 
permalink | inviato da il 26/12/2003 alle 16:54 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (8) | Versione per la stampa26 dicembre 2003

Junciti cu 'i megghiu di tia...

 Junciti cu 'i megghiu di tia e appizzaci 'i spisi

 Berlusconi è omu di munnu e 'u mottu l'a' saputu usari na' so vita, tanti voti puru cu personali vantaggiu. E puru ora chi macari unn'avissi chiù bisognu, seguita a rispettallu.

 

 

 

 

 

 

 
permalink | inviato da il 26/12/2003 alle 16:47 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (3) | Versione per la stampa14 dicembre 2003

Natali italianu

 

L'atru jornu 'u portieri sistimò l'arvulu di Natali ni l'antruni d'u palazzu. Tutt'a postu s'un fussi chi supra 'u tappitu ci sta scrittu:

Merry Christmas

'U capu-scala chi accattò l'arvulu dici chi n'u negoziu 'eranu tutti accussì'.

Stamu babbiannu? D'accordu rispittari l'america: ni liberaru, sunnu alleati, l'unnici settembri e via discurrennu. Però un pocu di rispettu pi nuatri stessi s'ava manteniri.

Iu nun sugnu americanu e vogghiu un Natali italianu.

 
permalink | inviato da il 14/12/2003 alle 14:45 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa23 novembre 2003

Tutt'a sciarra è p'a cutra

 

 

 

'A cutra n'a stu casu è chidda chi s'usa mettiri pi ornamentu supra 'a cascia d'u mortu.

 

L'origini d'u mottu avi dui 'nterpretazioni:

1) A tempi antichi, 'u parrinu pi mettiri 'a cutra supra 'u mortu pritinnia d'essiri paatu a parti; i parenti d'u mortu protestavanu... e finia a sciarra. (chistu dici Traina n'u so' dizionariu)

2) L'eredi si spartinu tutta l'eredità senza problemi e poi attaccanu turilla a cu s'ava pigghiari 'a cutra. (chista è 'a tradizioni orali chi m'arrivò e chi mi pari chiù convincenti)

 

'U significatu è:

Sciarriarisi pi motivu di scarsa 'mportanza

 

*****

 

Traduzioni p'i continentali:

 

Tutta la lite è per la 'cutra'.

'Cutra' (traduzione letterale = coperta) in questo caso è la copertina ornamentale che si usa porre sopra il catafalco.

L'origine del motto trova due interpretazioni:

1) In tempi antichi (ma non molto) il prete per sistemare la 'cutra' pretendeva un pagamento supplementare; i parenti del defunto protestavano e finiva a litigio (versione fornita da Traina nel suo 'Dizionario della Lingua siciliana').

2) Dopo la spartizione dell'eredità avvenuta di comune accordo, gli eredi cominciano a discutere sul possesso della 'cutra' e finisce a litigio (tradizione orale a me pervenuta e che trovo più convincente).

 

Significato:

Litigare per futili motivi.

 
permalink | inviato da il 23/11/2003 alle 20:23 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa23 novembre 2003

Tutt'a sciarra è p'a cutra

'U Ministru Maroni s'appoia a 'u mottu 'n sicilianu pi minimizzari 'u problema d'a modifica d'i pensioni e 'u scontru cu  i Sindacati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
permalink | inviato da il 23/11/2003 alle 20:17 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (1) | Versione per la stampa17 novembre 2003

Ora chi sunnu morti...

 Ora chi sunnu morti...

 ...si ricordanu d'i carabinneri e d'i surdati chi stavanu in Iraq e ni dicinu chiddu chi facianu e chiddu chi nun facianu. Prima, nenti. Stavanu 'dda comu fussiru 'n vacanza pagata e nun c'era TV chi ci dedicassi na mezz'urata. Di contra nun si finia di discurriri supra 'i fissarii  chi dicia Berlusconi e supra l'atri fissarii chi sparava Bossi. Ora stannu tutti a fari 'a cursa p'a sirata spiciali e l'ospiti particulari.

Però, dicemuni 'a virità. S'avissiru fattu un documentariu o na' trasmissioni supra ì' carrubbineri in Iraq, quant'i nuatri avissiru canciatu canali? L'avissiru vistu, comu si dici, i parenti d'a zita. Accussì va 'u munnu. E stamu sicuri chi, tempu na dicina di jorna, ni scurdamu tutti cosi e turnamu a 'i barzelletti d'u Premier e a li sparati di Bossi.

'Ntantu 'a Finanziaria passò a taci maci e di sicuru ni truvamu 'na nova tassa di paari senza sapiri d'unn'arriva.

 

 
permalink | inviato da il 17/11/2003 alle 20:47 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa17 novembre 2003

I Catacombi d'i Cappuccini

 

 

 
permalink | inviato da il 17/11/2003 alle 17:25 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa2 novembre 2003

No Halloween

 No Halloween

Chi è st'Halloween? o megghiu: socch'è u sapemu ma chi ci misca c'a nostra cultura e i nostri tradizioni? 'Ntantu, vistu c'ama essiri tutti americani e c'a spinta di pubblicità, pelliculi e mercatu, avi na' pocu d'anni chi Halloween trasiu c'a minutidda ni nostri abitudini e s'a fattu strata. 'N Palermu nun tantu ma a atri banni s'organizzanu serati di ballu n'i discotechi. Na' speci di Cannalivaru fora staciuni chi cerca di mettiri 'i latu 'i nostri boni tradizioni.

Stam'a accura!

 
permalink | inviato da il 2/11/2003 alle 11:2 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (3) | Versione per la stampa1 novembre 2003

Panorama 'i Palermu
permalink | inviato da il 1/11/2003 alle 18:15 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa26 ottobre 2003

Lingua siciliana 'n Padania

Ciampi mentr'è 'n Padania si ni nesci c'un mottu sicilianu ma ricivi risposta repentina.

 
permalink | inviato da il 26/10/2003 alle 12:36 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (4) | Versione per la stampa


sfoglia     novembre       
 


Ultime cose
Il mio profiloLingua siciliana
Le Catacombe dei Cappuccini
Palermo e dintorni
Meusa


Blog letto 189551 volte

Feed RSS di questo blog Rss 2.0
Feed ATOM di questo blog Atom